Artist`s Statement

Kiinnostukseni luontoon, ihmisyyteen ja koko elämän tarkkailuun
näkyy taiteen tekemisessäni. Suurimmaksi osaksi käsittelen
maalauksissani asioita mielenmaisemallisesti eli tavalla miten
minä tunnen, näen ja koen tämän maailman.

Maalauksieni ideat syntyvät ratsastusretkiltäni maastoon, jolloin
minulla on usein kamera mukanani. Kamera toimii retkilläni
kuvapäiväkirjanani, joka tallettaa mielenkiintoiset asiat retkieni
varrelta.

Erilaisten maalaustekniikoiden käyttäminen teoksissani on
minulle hyvin palkitsevaa ja uutta opettavaa. Aloittaessani uuden
työn haluan saavuttaa luovuttamatta päämäärän, jota olen
lähtenyt tavoittelemaan. Maalatessani annan maalin väreineen
virrata kankaalle sisältämällä maalaustapaani tunnetta, joka
tekee työn tekemisestäni vapauttavaa.

Maalaaminen on intohimoni, sekä hetki jolloin keskityn
intensiivisesti tekemisen iloon.